Kurzy a ceny platné od 10.09.2022

Kurz klasik

980,00

Kurz klasik (pre študentov)

960,00

Individuálny rýchlokurz

1 500,00

Kondičná jazda

60,00
  • 90 minút

Kondičná jazda naši žiaci

50,00
  • 90 minút

Prestoj / nedostavenie sa na dohodnutý termín

20,00

Skúška opakovaná / vrátane kolkovej známky

50,00