Kurzy a ceny platné od 16.01.2017

Kurz klasik

710,00

Kurz klasik (pre študentov)

690,00

Individuálny rýchlokurz

970,00

Kondičná jazda

50,00
  • 90 minút

Kondičná jazda naši žiaci

40,00
  • 90 minút

Prestoj / nedostavenie sa na dohodnutý termín

20,00

Skúška opakovaná / vrátane kolkovej známky

40,00