Kurzy a ceny platné od 01.04.2021

Kurz klasik

810,00

Kurz klasik (pre študentov)

790,00

Individuálny rýchlokurz

1 290,00

Kondičná jazda

50,00
  • 90 minút

Kondičná jazda naši žiaci

40,00
  • 90 minút

Prestoj / nedostavenie sa na dohodnutý termín

20,00

Skúška opakovaná / vrátane kolkovej známky

40,00