Kurzy a ceny platné od 16.01.2017

Kurz klasik

630,00

Kurz klasik (pre študentov)

610,00

Individuálny rýchlokurz

800,00

Kondičná jazda

40,00
  • 90 minút

Kondičná jazda naši žiaci

30,00
  • 90 minút

Prestoj / nedostavenie sa na dohodnutý termín

20,00

Skúška opakovaná / vrátane kolkovej známky

40,00